MKS-9 Dzierżoniów sekcja pływacka

UWAGA!

 

13.12.2013 roku Zarząd podjął uchwałę dotyczącą zmiany wysokości składki członkowskiej.

Składka za rok 2014 będzie wynosić 80 zł w skali miesięcznej.

Podwyżka spowodowana jest zwiększonym udziałem środków własnych w prowadzeniu Klubu.